MaskinREPARATION og fejlsøgning i industrien
Jeg laver det meste inden for maskin reparationer og fejlsøgning i industrien.
Nedenunder kan du se de forskellige genrer jeg arbejder inden for.

Om varmepumper

Luft til luft varmepumper

Luft til luft varmepumper udnytter energien i udeluften til at levere varme til boligen i form af varm luft og er et miljøvenligt alternativ til opvarmning af huse med især elvarme. Herudover kan luft til luft varmepumper også have forskellige former for filtrering og afrimning af luften, hvorved vira, fugt, skimmel og andre allergener fjernes på en effektiv måde.

Bedst i mindre huse

Luft til luft varmepumpen består normalt af en udedel, som monteres på husets ydervæg, og en indedel, som monteres på en indervæg i huset. Eftersom luft til luft varmepumper leverer sin varme som varm luft, vil den normalt kun kunne opvarme det rum, hvor indedelen er monteret, men kan også give et supplement til de øvrige tilstødende rum, hvis varmen kan fordeles rundt via åbne døre eller lign.
Luft til luft varmepumpen kan kun vanskeligt forbindes med et varmefordelings-system og fungerer derfor bedst i sommerhuse eller meget små helårshuse. Luft til luft varmepumper kan ikke lave varmt brugsvand.

Luft til vand varmepumper

En luft til vand varmepumpe udnytter varmen i udeluften til at producere varme og varmt vand i huset og kan fungere som eneste varmekilde i boligen. Varmepumpen består af en udedel og en indedel. Udedelen er en stor ventilator, der trækker luften forbi varmepumpen. I indedelen overføres varmen til centralvarmeanlægget, som herefter kan ledes ud i husets radiatorer og/eller radiatorer, samt producere det varme brugsvand.

Bedst med gulvvarme

Varmepumper er mest effektive ved varmesystemer, der ikke behøver så høj fremløbstemperatur, da effektiviteten typisk falder med 2-3% for hver grad man øger fremløbstemperaturen til centralvarmeanlægget. Det har derfor stor betydning om varmepumpen skal levere 30-35 grader til et gulvvarmeanlæg eller 50 grader til et radiatoranlæg.
En varmepumpe har svært ved at producere varme højere end 55°C. Hvis du på forhånd ved, at dine radiatorer og dit varmesystem er dimensioneret til en høj fremløbstemperatur, kan du skifte dine radiatorer til større modeller, der kan afgive den samme varme ved en lavere fremløbstemperatur.

Hvad er jordvarme?

Jordvarmeanlægget består hovedsagligt af en jordslange, der graves ned i haven og en varmepumpe, der stilles op indendørs. Når solen skinner, opvarmes jorden og en masse energi bliver dermed lagret i de øverste jordlag.

Denne energi trækkes ud af jorden via jordslangen og transporteres via en frostsikker væske ind til varmepumpen.

Her omsætter varmepumpen varmen til en så høj temperatur, at det passer til husets vandhaner og radiatorer.

Årsnormfaktor for jordvarme

Årsnormfaktoren er et udtryk for, hvor meget varme varmepumpen leverer for hver kWh el den bruger, set over en normal fyringssæson i Danmark. Dvs. at en årsvirkningsgrad på 3 betyder at varmepumpen set over året leverer 3 kWh varme for hver kWh el den bruger – så jo højere årsnormfaktor des mere effektiv er varmepumpen.
Jordvarmeanlæg har typisk en årsnormfaktor, der ligger fra 2,9 – 3,5 for radiatoranlæg og fra 3,2 – 3,8 for gulvvarme.

Bedst med gulvvarme

Varmepumper er mest effektive ved varmesystemer, der ikke behøver så høj fremløbstemperatur, da effektiviteten typisk falder med 2-3% for hver grad man øger fremløbstemperaturen til centralvarmeanlægget. Det har derfor stor betydning om varmepumpen skal levere 30-35 grader til et gulvvarmeanlæg eller 50 grader til et radiatoranlæg.

En varmepumpe har svært ved at producere varme højere end 55°C. Hvis du på forhånd ved, at dine radiatorer og varmesystem er dimensioneret til en høj fremløbstemperatur, kan du skifte dine radiatorer til større modeller, der kan afgive den samme varme ved en lavere fremløbstemperatur.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation