MaskinREPARATION og fejlsøgning i industrien
Jeg laver det meste inden for maskin reparationer og fejlsøgning i industrien.
Nedenunder kan du se de forskellige genrer jeg arbejder inden for.

Priser

Servicebesøg

450,00,-

Timepris

399,00,-

Overtidstillæg

135,00,-

Tilkald aften, nat og weekend
inkl. 2 timer

1120,00,-

Alle priser er eksl. moms

Prispolitik

Jeg  har jeg valgt en anden prispolitik, end normalt indenfor branchen, jeg fakturerer ikke servicevogn, kørsel, miljøtillæg, affaldshåndtering, ekspeditionsgebyr, og hvad der eller findes af mere eller mindre fantasifulde tillæg.

Jeg mener at dette kun tjener til at sløre den reelle timepris, men disse ting skal dog betales, og derfor har jeg valgt at have en post benævnt “servicebesøg”, der dækker alle de ovennævnte ting, samt den første times arbejde, arbejdsløn derudover faktureres til normal pris.

Mine priser følger forbrugerprisindekset, og rettes 1/1 og 1/7. Da jeg startede firmaet, i oktober 2011, var indekstallet 126,5 og timeprisen 385 kr pr time, dette giver selvfølgelig nogle lidt skæve priser, men jeg mener det er den mest rimelige måde.

Jeg håber at dette kan gøre mine regninger mere gennemskuelige, og rimelige, end gennemsnittet.

Jeg tilstræber at udfakturere senest fredag i den uge arbejdet er udført, jeg ved, fra min tid som ansat, hvor irriterende det er for mange kunder, at få fakturaen længe efter arbejdet er udført, og man ikke rigtigt kan huske hvad der egentlig blev lavet.

Jeg tilstræber ligeledes at specificere mine fakturaer grundigt, evt. med billeddokumentation, for at imødegå uenigheder og misforståelser.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation